pozadi

VZN o dani z nehnuteľnosti a poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2017:

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr