pozadi

Vinohradníctvo u nás

Obec patrí do skalického vinohradníckeho regiónu. Je zaradená do Vínnej cesty Záhoria. Vinohrady sa nachádzajú 2 km severne od obce, na južných svahoch Bielych Karpát. Z odrôd sa tu pestujú hlavne Müller-Thurgau, Frankovka, Rulandské biele, André, Svätovavrinecké. Sviatkom vinohradníkov je sv. Urban, na ktorého počesť bývajú koncom mája vo vinohradoch hody, "Hurbánek". Tieto slávnosti sú známe v širokom okolí. Na veľkonočnú nedeľu každoročne organizujú radošovskí vinohradníci spolu s koválovskými v Radošovciach regionálnu výstavu vína spojenú s "koštúvkou", ktorá si za tie roky získala dobrú povesť v celom regióne.
Vinohradníctvo má v našej obci dlhú tradíciu. Prvý krát sú vinohrady spomínané v listine z roku 1554. O tom, aké dôležité miesto zastávali v živote obce, svedčí aj motív znaku obce, ktorý sa nachádza už na prvom známom pečatidle obce z roku 1617. Prvé ušľachtilé odrody sa začali pestovať v polovici 19. storočia. Koncom storočia však vinič úplne zničila filoxéra a s novým vysádzaním sa začalo začiatkom 30-tych rokov 20. storočia. Po 2. svetovej vojne sa začali vo veľkom vysádzať ušľachtilé odrody. V rokoch sedemdesiatych sa začalo vo väčšom rozsahu s výstavbou búd. V súčasnosti je v obci cca 6-7 aktívnych vinohradníkov:

Ľubomír Švec

Ján Fric

Pavol Kliment

Vendelín Sloboda

Felix Švec

Štefan Bartal

Pavol Sopúšek

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr