pozadi

Úradná tabula:

Predaj pozemku

Predaj ornej pôdy nad domami na novej ulici smerom k vinohradom.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr