pozadi

IBV Chmelnice:

Súčasný stav:

Po vyhotovení výškopisu a polohopisu dala obec vypracovať urbanistickú štúdiu na túto lokalitu, ktorá by mala byť hotová 14. decembra 2017. V súčasnosti obec už vykúpila alebo má v štádiu zazmluvnenia celých 1,9 ha ornej pôdy určenej na výstavbu. Nasledovať bude územné konanie.

Žiadosti:

Už v súčasnosti je možné si podať žiadosť o stavebný pozemok, k 30. novembru 2017 tak učinilo 10 záujemcov. Zatiaľ bol zámer zverejnený len na obecnej úrovni. Keď bude hotová štúdia, bude zámer obce prezentovaný i na úrovni regiónu Záhoria.

Predpokladaná cena pozemkov a plánovaná výmera pozemkov:

Zatiaľ obec počíta s cenou 10,99 € za m2, presná cena bude stanovená po obdržaní rozpočtu. Plánovaná výmera jednotlivých stavebných pozemkov sa pohybuje od 450 m2 po 1.300 m2.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr