pozadi

Výstavba rodinných domov v obci:

V súčasnosti realizované:

Nová výstavba v obci po dlhých rokoch začala v roku 2016 predajom obecného pozemku na ulici pri stráni. Nový rodinný dom sa začal stavať v tom istom roku. V súčasnosti je už hrubá stavba pod strechou a pokračuje sa vnútornými priečkami.

Avizované súkromnými stavebníkmi do roku 2018:

V najbližšej dobe počítame so stavbou nových rodinných domov v starej radovej zástavbe obce a to: na mieste bývalého domu Morávkových, na mieste starého domu Hrnkových by mali vyrásť dva rodinné domy. Tieto akcie sú súkromné, obec nemá na ne vplyv.

Plánované obcou ako nové lokality:

Obec začala s prípravami výstavby rodinných domov v dvoch lokalitách: Chmelnica a Záhumenice. V prvej by malo vyrásť 9 nových RD a v druhej 6. V súčasnosti bol zameraný polohopis a výškopis uvedených dvoch lokalít a poslaná žiadosť o územno- technickú informáciu na elektrárne. Taktiež boli dohodnuté odpredaje pozemkov od súčasných majiteľov. Obec bude k novým stavebným pozemkom zabezpečovať následovnú infraštruktúru: asfaltovú komunikáciu, chodník, plynové rozvody, verejné osvetlenie a elektrické vedenie. Vodu a kanalizáciu si bude stavebník zabezpečovať sám formou studní a septikov, nakoľko v obci nie je zavedený vodovod ani kanalizácia. Predpokladaná cena stavebných pozemkov v oboch lokalitách vrátane spomínaných inžinierskych sietí sa bude pohybovať v rozmedzí 8,99 € do 9,99 € za m2. Predpokladaný začiatok predaja stavebných pozemkov je plánovaný na jeseň 2017.
Prípadní záujemcovia si môžu žiadosti o stavebný pozemok podávať na tunajší stavebný úrad písomnou alebo elektronickou formou od 1. júna 2017. Podané žiadosti budú zaregistrované s poradovým číslom. Rozhodovať o predaji bude obecné zastupiteľstvo až keď budú v obidvoch lokalitách stavebné pozemky prichystané k predaju, teda podľa predpokladov na jeseň 2017. Presný termín bude žiadateľom včas oznámený.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr