pozadi

Deň otevrítych búd v radošovskych a koválovskych vinohradoch

sobota 10. júna 2017:

Uskutočnil sa už v poradí 4. ročník a úroveň akcie, vín ako aj počet návštevníkov každým ročníkom stúpa. Tento rok bolo pripravených 24 búd a 190 vzoriek vína. Celkovo ich navštívilo takmer 400 milovníkov tohto moku. V koválovských vinohradoch bola k dispozícii tentoraz len jedna búda, Štefana Mračnu. Až na dva lejaky prialo akcii tiež počasie. Takže na rok zase...

Obecní výlet

piatok 9. júna 2017:

Po úspechu minuloročného septembrového výletu na Moravu, sme boli tento rok skôr, už v júni, a opäť na Morave, aj keď tentoraz južnejšie. Výletu sa nakoniec zúčastnilo 59 osôb. Výlet začal v Ledniciach návštevou zámku, nasledoval obed v reštaurácii hotela Pavlov v rovnomennej obci. Potom sme sa presunuli do Aqualandu Morávia v Pasohlávkach, kde sme strávili viac ako 3 a pol hodiny. Na záver nás čakala večera a košt vína v areáli U kapličky v Zaječí. Domov sme dorazili po pol desiatej a môžeme povedať, že sa výlet opäť vydaril.

Posvätenie kaplnky sv. Frolijána

nedeľa 14. mája 2017:

Slávnosť sa začala sv. omšou v kostole. Omša bola slávnostnejšia ako inokedy, keďže hrali v kostole i muzikanti. Tiež účasť bola hojná, prišli i "prespolané" z Radošoviec, Skalice a aj kopa našich našich spolufarníkov z Chropova. Z Chropova a Radošoviec dorazili tiež členovia hasičských zborov ako i starostovia týchto dvoch obcí, Ján Bartal a Ing. Vladimír Kočárik. Skrátka kostol praskal vo švíkoch, mnohí museli zostať len pred kostolom. Po skončení omše nasledovala procesia cez dedinu ku kaplnke, ktorá sa mala posvätiť. V procesii, na čele so starostom obce, ktorý niesol kríž, išli miništranti, dychová hudba Unínčanka, hasiči, kňaz a napokon ostatní prítomní. Za doprovodu hudby sa procesia dostala až ku kaplnke v hornom parku u družstva. Tam ju počas krátkej pobožnosti vdp. Ján Hreha slávnostne posvätil.
Po posvätení čakalo prítomných malé občerstvenie i guláš s prichystaným posedením. Ešte chvíľu na mieste vyhrávala Unínčanka. Účastníci si mohli vziať na pamiatku i obrázok so zobrazenou kaplnkou sv. Frolijána. "Skalní" zostali u kaplnky ako "stráž" až do "pozdných" večerných hodín. Slávnosti prialo i počasie, bol krásny slnečný deň, a aj keď sa našli chybičky krásy ako nepozametaný chodník pred kostolom, za čo ďakujeme nášmu obecnému zamestnancovi, ako i ostrejšie slová pána farára adresované hasičom, najmä tým chropovským, ktorými začali celú slávnosť.
Samotnej slávnosti predchádzala výstavba kaplnky a jej doladenie do výslednej podoby. Tu treba poďakovať O. Pobudovi za návrh podoby kaplnky a stavebné práce, M. Náhlíkovi za namalovaný obraz, R. Liškovej za finančný príspevok, P. Renováčkovi za nápad kaplnku v obci postaviť a jej vymalovanie, M. Novákovi, T. Puškárovi, P. Sopúškovi a F. Pobudovi za ostatnú pomoc pri prácach na kaplnke. Ďakujeme aj koválovčanskym polovníkom za dodanú divinu na guláš. Na kaplnku taktiež prispela obec ako i hlavný garant, náš hasičský zbor, keďže sv. Froliján je patrónom hlavne ich. Celkové náklady na kaplnku tak činili 707,58 €, z čoho samotná realizácia stála 298,38 € a slávnosť spolu s obrazom 481,20 €. Sumou 248,38 € prispela obec, 50,00 € venovala Rúženka Lišková, divinu v hodnote 37,50 € darovali polovníci, 248,20 doplatil domáci DHZ Koválovec a 195,50 sa pozbierali jednotliví členovia DHZ Koválovec.

Stavjaní mája

nedeľa 30. apríla 2017:

Každoročnou obecnou tradíciou je u nás aj ručné stavjaní mája. Aj tento rok museli v týždni pred "stavjanim" chlapi z dediny máj najprv priviesť z hája, aby bolo vlastne čo postaviť. Staval sa ako už je zvykom ručne, len s pomocou žebríkú a lán. Tentoraz bol postavený "na šupu", bez obtiaží. Bolo to aj zásluhou toho, že v tomto roku sa stavjaňá mája zúčastnil za posledné tri desaťročia rekordný počet ľudí, tak divákov ako i pomáhajúcich. Po postavení bolo pre všetkých nachystané posedenie pred pohostinstvom, kde sa za symbolických 1,50 € podával hovädzí guláš, po ktorom sa len tak zaprášilo. A keďže nám prialo i počasie, mohli sme si povedať, že to bola vydarená akcia...

Velká noc

štvrtok 13. apríla až 17. apríla 2017:

Po dlhých desaťročiach sa u nás, v Koválovci, konali veľkonočné bohoslužby. A to po všetky dni: na zelený štvrtok o 18,00, na veľký piatok o 16,00, kedy sa spievali aj pašie, a na bielu sobotu od 19,30. Samotná vigília v sobotu podvečer bola z hľadiska náročnosti hlavnou časťou veľkonočného programu. Čítalo sa až osem čítaní, každé vždy iný veriaci. Celebrujúcemu kňazovi, nášmu rodákovi Milanovi Puškárovi, pomáhalo až sedem miništrantov, vrátane starostu obce i Michala Tokoša. Končilo sa procesiou dole k hlavnej ceste a späť. Pri procesii pomohli i členovia DHZ, ktorí niesli nad kňazom so sviatosťou baldachýn. Účasť bola hojná, hlavne vzhľadom na to, že obrady prebiehali v tom istom čase i v Chropove a v Radošovciach a preto cezpoľných prišlo len zopár. A tak sme si museli vystačiť sami, Koválovčania. Ohlasy na to, že sa tieto obrady u nás mohli vôbec konať, ako i na úroveň, s akou boli odslúžené, boli nadmieru pozitívne. Veľká noc ďalej pokračovala v nedeľu i pondelok svätou omšou a v pondelok i "šlahačkou", keď tak ako je u nás zvykom, ktorý ešte "nevykapal", chodili ženatí, slobodní i malí chlapci "šlahat po dzedziňe".

Fašankový deň

sobota 18. februára 2017:

Tento rok bol fašank v Koválovci, v doterajšej histórii jeho poriadania, z viacerých pohľadov naj. Prišlo naň vďaka mediálnej reklame doteraz najviac návštevníkov. V obecnej zabíjačke padli až tri kusy ošípanej, tiež zatiaľ najviac. Počas celého programu atmosféru podujatia dotvárala cimbálová muzika Josefa Marečka z Uherského Hradišťa, ktorá prítomných rozospievala našej záhoráckej duši blízkym repertoárom. Dobrou voľbou sa ukázala i prezentácia vín, do ktorej bolo poskytnutých viac ako 40 vzoriek vín od domácich vinárov ako i vinárov z našej skalickej oblasti i slováckeho Podlužia. K nahliadnutiu bola i výstava obrazov od domáceho maliara Mariána Náhlíka. Podujatie poctili svojou návštevou podpredseda TSK a primátor Holíča Zdenko Čambal, prednostka okresného úradu v Skalici Viera Kučerová, poslanec TSK a primátor Gbelov Jozef Hazlinger ako i iní starostovia susedných i vzdialenejších obcí skalického okresu. Pozitívne ohlasy po podujatí sme dostali i od náhodných návštevníkov, ktorí k nám zavítali. Len sme nečakali taký "nával", ktorý nás organizačne zaskočil, a preto sme nestíhali vydávať výrobky, a potom sa tvorili dlhé rady čakajúcich. Taktiež viazla obsluha seniorov, ktorých si vždy na tomto podujatí uctievame.
Ospravedlňujeme sa a sľubujeme, že Fašankový deň 2018, ktorý sa bude konať v sobotu 2. februára 2018, bude zasa o stupeň lepší a muchy, ktoré sa vyskytli, budú vychytané. A keďže ľudia boli nadmieru spokojní s účinkujúcou cimbálovou hudbou, hneď týždeň po skončení akcie sme ich objednali aj na rok. Muzikanti boli veľmi potešení pozvaním, lebo sa im u nás páčilo, o čom svedčí i to, že boli objednaní len na tri hodiny a hrali ešte o pol ôsmej večer... Náklady na akciu vo výške 2.180,- € boli pokryté takto: dotácia Trnavský samosprávny kraj 250,- €, príjmy z bufetu, kuchyne a vstupného a vína 1.985,- €. Vytvorený prebytok 55,- € spolu s odmenou za pomoc hasičov vo výške 100,- € boli vyplatené DHZ Koválovec. Obec tak doplácala na fašankový deň dotáciou vo výške 100,- €.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr