pozadi

Voľby do VÚC 2017

sobota 4. novembra 2017:

Aj v našej obci sa v sobotu 4. novembra 2017 konali voľby do krajského zastupiteľstva a župana. Účasť u nás bola 40,35 %. Poradie kandidátov na poslanca zastupiteľstva bolo následovné: 1. Jozef Hazlinger 21 hlasov, 2. Peter Gulíšek 20 hlasov, 3. Zdenko Čambal 16 hlasov, 4. Peter Pagáč 15 hlasov, 5. Stanislav Chovanec 13 hlasov, ďalší kandidáti dostali menej ako 10 hlasov. Kandidáti na župana u nás dopadli takto: 1. Tibor Mikúš 27 hlasov, 2. Jozef Viskupič 15 hlasov a 3. Jozsef Berényi 3 hlasy.

Rekolekcie

streda 14. septembra 2017:

Po prvý krát sa v našej obci uskutočnili rekolekcie skalického dekanátu. Stalo sa tak pri príležitosti roku zasvätenom sv. Martinovi, ktorý je patrónom aj nášho kostola. Sv. omša sa začala ráno o 9,00, za slušnej účasti najmä ľudí z okolia. Po nej sa účastníci presunuli do kultúrneho domu, kde pokračovali duchovnými cvičeniami a seminárom. Pre prítomných 15 kňazov z celého skalického dekanátu bol potom pripravený obed a občerstvenie. Okolo pol druhej sa spokojní účastníci rekolekcií rozišli do svojich farností.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr