pozadi

ŠENKHOSP Koválovec k. s.:

Otvorili sme v utorok 30. apríla 2019.

Obec Koválovec v spolupráci so spolumajiteľmi obchodného podielu založila komanditnú spoločnosť s názvom ŠENKHOSP Koválovec, k.s. so základným imaním vo výške 3.500,-€. Obec vložila do spoločnosti peňažný vklad vo výške 1.250,-€, čím mala v spoločnosti 35,7 % podiel.
Spoločnosť zastupuje komplementár Patrik Renováček. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je prevádzka miestneho hostinca.

Tržby:

Kalendárny mesiac: 2019: 2020:
január:0,002.186,65
február:0,000,00
marec:0,000,00
apríl:0,000,00
máj:3.253,000,00
jún:4.213,250,00
júl:3.911,600,00
august:5.466,050,00
september:3.157,550,00
október:2.529,700,00
november:2.736,350,00
december:2.482,100,00
celý rok:27.749,600,00
priemer za mesiac:3.468,700,00

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2020 pr