pozadi

ŠENKHOSP Koválovec k. s.:

Otvorili sme v utorok 30. apríla 2019.

Obec Koválovec v spolupráci so spolumajiteľmi obchodného podielu založila komanditnú spoločnosť s názvom ŠENKHOSP Koválovec, k.s. so základným imaním vo výške 3.500,-€. Obec vložila do spoločnosti peňažný vklad vo výške 1.250,-€, čím mala v spoločnosti 35,7 % podiel.
Spoločnosť zastupuje komplementár Patrik Renováček. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je prevádzka miestneho hostinca.

Tržby:

Kalendárny mesiac: 2019: hodín: tržba na hod.: 2020: hodín: tržba na hod.:
január:0,000,000,002.186,65133,016,44
február:0,000,00,001.986,7590,521,95
marec:0,000,00,00710,3543,516,33
apríl:0,000,00,00805,9040,020,15
máj:3.253,00114,028,544.774,40114,041,88
jún:4.213,25120,534,960,000,00,00
júl:3.911,60114,534,160,000,00,00
august:5.466,05126,543,210,000,00,00
september:3.157,55115,027,460,000,00,00
október:2.529,7088,528,580,000,00,00
november:2.736,35119,522,900,000,00,00
december:2.482,10117,521,120,000,00,00
celý rok:27.749,60916,010.464,05 421,0
priemer za mesiac:3.468,70114,530,29 2.092,8184,2024,86

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2020 pr