pozadi

Obecné zastupitelstvo:

Ondrej PobudaSmerposlanec, zástupca starostu
Miroslav NovákKDHposlanec, poverený poslanec
Vladimír RegásekSmerposlanec
Jozef PukančíkSmerposlanec
Tomáš PuškárSmerposlanec

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr