Obecná opekačka na začiatku prázdnin leto 2014:

Fotografie z obecnej opekačky na začiatku prázdnin leto 2014

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr