pozadi

Základné údaje o obci

Počet obyvateľov:140 k 31.10.2017
Rozloha obce:849 ha
Prvá písomná zmienka o obci:rok 1394
Nadmorská výška:254 m n. m.
Starosta obce:Patrik Renováček
PSČ:908 63
Okres:Skalica
Región:Záhorie
Základná škola a materská škola:Radošovce
Zdravotné stredisko:Radošovce
Pošta:Radošovce
Matrika:Radošovce
Stavebný a školský úrad:Skalica
Rím.-kat. farnosť:Chropov

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr