pozadi

Jednota Koválovec, s.r.o.:

!!!Otvorili sme v sobotu 25. apríla 2015!!!

Obec Koválovec v spolupráci so spolumajiteľmi obchodného podielu Horňané a spolumajiteľmi obchodného podielu Dolňané založila spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Jednota Koválovec, s.r.o. so základným imaním vo výške 5.450,-€. Obec vložila do spoločnosti peňažný vklad vo výške 3.500,-€, čím mala v nej 64,22 % podiel. Spolumajitelia Horňané vložili 1.050,-€ s podielom 19,27 % a spolumajitelia Dolňané 900,-€ s podielom 16,51 %.
Spoločnosť zastupujú traja konatelia, za obec zástupca starostu Ondrej Pobuda, za Horňanú Patrik Renováček a za Dolňanú Marián Tokoš. Všetci traja spoločníci: obec, Horňané, Dolňané mali každý jednu tretinu hlasov. Dozornú radu tvoria Ing. Peter Fordinál, Mária Závodská a Dana Švecová. Hlavným predmetom podnikania spoločnosti je prevádzka miestnej predajne potravín a rozličného tovaru.
Po valnom zhromaždení spoločnosti, ktoré sa konalo v auguste 2016, a boli prijatí noví členovia, sa mení podielová štruktúra spoločnosti a to takto: Hlavným podielnikom zostáva Obec Koválovec s vkladom 6.800,-€ a 49,63 % podielom, aj keď už nie väčšinovým vlastníkom. Druhým podielnikom sa stal Bc. Mgr. Peter Gulíšek s vkladom 2.500,-€ a podielom 18,25 %. Tretí a štvrtí sú pôvodní spoločníci, Horňané s vkladom 2.100,-€ a podielom 15,33 %, a Dolňané s vkladom 1.300,-€ a podielom 9,49 %. Posledným spoločníkom sa stal Juraj Daniška s vkladom 1.000,-€ a podielom 7,30 %. Spolu sa zvýšili imanie spoločnosti na 13.700,-€. Takisto sa zmenilo hlasovacie právo, a to podľa výšky podielu v spoločnosti.

Tržby:

Mesiac: 2015: Q deň: 2016: Q deň: 2017: Q deň:
Január:0,000,007.543,66314,327.536,01301,44
Február:0,000,007.831,60313,267.497,50312,40
Marec:0,000,008.428,32337,138.396,82310,99
Apríl:1.761,55352,318.463,41325,528.350,57363,07
Máj:8.235,39343,149.053,82348,229.008,34450,42
Jún:9.614,36369,789.228,22354,939.103,24350,12
Júl:9.194,72340,5510.222,67408,9110.361,09414,44
August:9.864,99394,6010.871,40418,1310.837,96416,84
September:6.812,19283,848.818,03367,427.452,57310,52
Október:9.144,93338,709.109,28350,360,000,00
November:7.918,77329,957.552,09314,670,000,00
December:9.359,41389,988.684,74347,390,000,00
Spolu:71.906,31349,06105.807,24350,3679.078,49351,46

Základné dokumenty spoločnosti:

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr