pozadi

Iné vierovyznania:

V našej obci sa k rímskokatolíckej cirkvi hlási cca 80 % občanov a keďže občania hlásiaci sa k iným vierovyznaniam netvoria u nás homogénnu komunitu, nepôsobí u nás iná cirkev.
Občanom našej obce je pravoslávny kňaz Matúš Vavro, ktorý ako kňaz pôsobí na susednom Slovácku, v okrese Hodonín. Spolu s manželkou a ďeťmi sa stali našimi občanmi v roku 2017.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2020 pr