pozadi

Iné vierovyznania:

Keďže v Koválovci sa k rímskokatolíckej cirkvi hlási cca 80 % občanov a druhá homogénna skupina hlásiaca sa k inej cirkvi tu nie je, nemáme tu inú pôsobiacu cirkev.

Občanom našej obce je však Matúš Vavro, ktorý je pravoslávnym kňazom s pôsobnosťou pre južnú Moravu. Spolu s manželkou a ďeťmi sa stali našimi občanmi v roku 2017.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr