pozadi

Poľovné združenie Daniel Raková Chropov

Prvá zmienka o poľovníctve je z roku 1897, bola uzavretá prvá nájomná zmluva s richtárom obce Koválovec. Odvtedy sa revír prenajímal poľovníkom za poplatky. Roku 1934 vznikol Lovecký okresný spolok v Skalici, prvým členom spolku bol Alexander Hollý - richtár Koválovca.
Poľovné združenie Raková vzniklo roku 1993 zlúčením troch revírov: Chropov, Chvojnica a Koválovec. Neskôr sa pripojil aj Lopašov.
Česť pamiatke dvom členom PS z Koválovca, ktorí v rokoch 2012 a 2014 odišli z radov združenia na onen svet priamo počas honu na diviakov, Jánovi Tokošovi a Jiřímu Staníčkovi.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr