Bruslení pri víňe v januári 2016 na ploche na drustvje:

Fotografie z brusleňá január 2016

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr