pozadi

Obec Koválovec

Koválovec 53, 908 63 Koválovec

IČO:309 648
DIČ:2021 065 750
telefón: +421 34 669 62 00
mobil:+421 911 742 655
e-mail:obec@kovalovec.sk
e-mail starosta:patrikreno74@gmail.com
www stránka obce:http:www.kovalovec.sk
Prima banka, číslo účtu:IBAN SK33 5600 0000 0026 9388 0002
VÚB banka, číslo účtu:IBAN SK19 0200 0000 0000 1152 7182

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr