pozadi

Kalendár podujatí v obci v roku 2017:

Výročná členská schôdza DHZ:13. januára
Fašankový deň:18. februára
Velká noc:13. až 17. apríla
Stavjaní mája:30. apríla
Posätenie kaplnky sv Frolijána:14. mája
Hurbanka:19. až 21. mája
Obecní výlet:9. júna
Deň otevrítych búd:10. júna
5. ročník detskej hasičskej súťaže:2. júla
Stanový tábor pre deti:27. až 30. júla
Augustové hody:12. a 13. augusta
Ukončení prázdnin:2. septembra
Novembrové hody:12. novembra
Mikouáš:5. decembra
Stolnotenisový turnaj:30. decembra
Silvestr v Koválovci:31. decembra

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr