pozadi

IBV Chmelnice:

Súčasný stav:

Po vyhotovení výškopisu a polohopisu je vypracovaná urbanistická štúdia na túto lokalitu, momentálne sa k nej vypracúvajú projekty inžinierskych sietí. Obec už vykúpila celú zónu 1,9 ha ornej pôdy určenej na výstavbu. Nasledovať bude územné konanie a realizácia inžinierskych sietí.

Žiadosti:

Žiadosti o stavebný pozemok je možné podávať na obecný úrad, stačí elektronicky. K 15. júnu 2018 je podaných už 19 záväzných žiadostí. Voľný je už len pozemok č.14-CH. Takže stále je možné si podať žiadosť. Zámer bol zatiaľ zverejnený len na obecnej úrovni.

Schválená cena pozemkov a plánovaná výmera pozemkov:

Obecným zastupiteľstvom bola cena stavebného pozemku v IBV Chmelnice Koválovec schválená takto:

13,49 € za m2- elektrina, plyn, kanalizácia, asfaltová obojsmerná cesta, chodník, verejné osvetlenie a rozhlas, autobusová zastávka, chodník do obce

Výmera jednotlivých stavebných pozemkov sa pohybuje od 412 m2 po 1.173 m2.

Predpokladaný termín, kedy si budú môcť stavebníci podávať žiadosti o stavebné povolenie:

prelom rokov 2018/2019

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr