Najaktuálnejšie informácie ohľadom diania v obci počas pandémie koronavírusu nájdete vo fb skupine Koválovec mauá obec alebo ich môžete počuť v obecnom rozhlase. - - - V dôsledku situácie ohľadom šírenia COVID 19 sa aj našej obce dotýkajú viaceré mimoriadne opatrenia: používanie rúšok na verejnosti, v obchodoch, verejnej doprave, zákaz zhromažďovania sa, zatvorený hostinec, obmedzená prevádzka v miestnych potravinách, zákaz bohoslužieb v kostole, obmedzená prevádzka obecného úradu pre priamy styk s verejnosťou, odchody a príchody autobusov ako v sobotu, zatvorená základná škola v Radošovciach a pod. Tieto opatrenia platia až do odvolania. - - - Upozorňujeme občanov, aby zbytočne, keď to nie je nutné nevycestovávali z obce, nechodili po návštevách. Takisto prosíme o pochopenie návštevníkov obce, aby zasa zbytočne do obce neprichádzali. A už vôbec nie, aby pendlovali sem a tam. Môžu prichádzať z oblastí, ktoré už zaznamenali výskyt tejto choroby a zbytočne a nezodpovedne budú ohrozovať ďalšie nenakazené oblasti. - - - Výsledky parlamentných volieb 2020 v našej obci nájdete v menu aktuálne-výsledky volieb 2020 alebo v obecnej fb skupine Koválovec mauá obec. - - - V roku 2019 obec zaplatila za vývoz TKO 3.261,65 €. Na poplatku za tento vývoz TKO vybrala 1.752,43 €. - - - V roku 2019 obec vyrubila DzN vo výške 20.503,90 €, v roku 2020 vo výške 23.243,30 €. Viac v menu Aktuálne, Dzn 2020 - - - Od začiatku decembra 2019 do 29. februára 2020 bolo predaných 14 z 22 stavebných pozemkov v IBV Chmelnice. - - - U IBV Chmelnice bola vytýčená komunikácia, z ktorej budeme odoberať ornicu v hrúbke 20 cm. - - - Stav obyvateľstva k 31. decembru 2019: 156, k 31. marcu 2020: 156.