Výsledky volieb do VÚC v Koválovci: účasť 40,35 %, poslanci: 1. Hazlinger 21 hlasov, 2. Gulíšek 20 hlasov, 3. Čambal 16 hlasov, 4. Pagáč 15 hlasov, 5. Chovanec 13 hlasov; župan: 1. Mikúš 27, 2. Viskupič 15, 3. Berényi 3....... Prosíme účastníkov akcií, v obci celoročne konaných, ktorí počas nich fotografujú, aby elektronickou formou poskytli obci tieto fotografie, budú uverejnené v obecnom časopise, ďakujeme....... Aktuálne sú v obci, po dlhom období stagnácie, kedy sa po roku 1990 postavili len tri nové RD, vo výstavbe dva nové RD, jeden sa pripravuje....... Obec získala dotáciu od Nadácie ZSE vo výške 550,-€ na organizáciu "Fašankového dňa", ktorý sa bude konať v sobotu 3. februára 2018....... Tržba Jednoty Koválovec s.r.o. za október 2017: 7.001,30 €, viď aj v menu Jednota Koválovec....... Stav obyvateľstva obce k 22. novembru 2017: 147.......