V 2. kole prezidentských volieb bola v našej obci účasť 55,0 %, keď prišlo voliť 66 zo 120 zapísaných voličov. 40 hlasov, 60,6 % dostal Maroš Šefčovič a 26 hlasov, 39,4 % Zuzana Čaputová***** Obec Koválovec vstúpila vkladom vo výške 1.250,00 € do spoločnosti ŠENKHOSP Koválovec k. s., ktorá bude prevádzkovať miestne pohostinstvo, čo tvorí 35 % základného imania spoločnosti***** Po odsúhlasení projektu IBV Chmelnice Západoslovenskou distribučnou (elektrikári) nám chýba k územnému konaniu už len vyjadrenie SPF***** Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený Ing. Juraj Majer, trvale bytom Koválovec 71.***** Na dvojdňový obecný výlet do Prahy dňa 7. a 8. júna 2019 je zatiaľ prihlásených 55 osôb, ešte stále sú štyri miesta voľné***** Stav obyvateľstva obce k 4. aprílu 2019: 150, od roku 2009 sme po rokoch stagnácie a poklese obyvateľstva opäť dosiahli 150 obyvateľov*****