V súčasnosti znižujeme strop v sále KD, zároveň sa strop tepelne izoluje. Okrem toho budú vymenené svietidlá, vymaľované steny, obnovený sokel a vymenené platne na stoloch za nové.***** Ešte nám chýbajú posledné 2 vyjadrenia z 25-tich k územnému konaniu IBV Chmelnice. Tento týždeň bol už aj dokončený geometrický plán IBV.***** Vo februári sa bude konať voľba nového kontrolóra obce, prípadní záujemcovia si môžu podať do 31. januára 2019 prihlášku.***** Stav obyvateľstva obce k 31. decembru 2018: 147*****