V nedeľu 30. decembra 2018 poriadame stolnotenisový turnaj v KD, prihlásiť sa môžete u starostu obce***** Oznam r. k. farského úradu Chropov: polnočná sv. omša bude v Koválovci 24. decembra o 22,00 hodine***** V piatok 7. decembra 2018 sa konalo ustanovujúce i prvé riadne zasadnutie nového obecného zastupiteľstva***** Na zasadnutí OZ bol schválený rozpočet na rok 2019 a nové VZN o daniach a poplatkoch***** Aktuálne dianie v IBV Chmelnice: územné konanie- vyjadrovanie sa subjektov k urbanistickej štúdii***** Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice: Ďakujeme zo srdca všetkým, ktorí v roku 2018 pomohli pri prácach na nej***** K 31. decembru 2018 končí hlavná kontrolórka obce Darina Poláková. Prípadní záujemcovia o výkon tejto funkcie si môžu podať do 31. januára 2019 prihlášku do volieb***** Novembrovým mesačným víťazom detskej súťaže sa stal Samuel Pukančík, ktorého žreb postupuje do záverečného losovania***** Stav obyvateľstva obce k 30. novembru 2018: 146*****