V nedeľu 24. februára 2019 sa v KD koná už V. ročník slávnosti Fašankový deň. Ponuka: zabíjačkové špeciality, košt vína, cimbálovka J. Marečka z UH, spevácke zbory z Radošoviec, Prietržka a Skalice!!!***** Rekonštrukcia KD: bol znížený a zateplený strop v sále, namontované nové svietidlá, ventilátory, vymalované; ostáva zmontovať nové stoly, zhotoviť sokel, ušiť a naaranžovať nové dekoračné látky a poupratovať.***** Ešte stále nám chýbajú posledné 2 vyjadrenia k územnému konaniu IBV Chmelnice. Dokončený je aj geometrický plán IBV.***** Na prvom zasadnutí OZ sa bude okrem iného konať i voľba hlavného kontrolóra obce.***** Stav obyvateľstva obce k 31. decembru 2018: 147, k 31. januáru 2019: 149*****