V rámci rekonštrukcie hasičskej zbrojnice sme už položili strop, nasledovať bude jeho zabetónovanie naraz s vencom.... V nedeľu 12.augusta boli u nás hody, tento rok sme kvôli rekonštrukcii obecných nehnuteľností nerobili hodovú zábavu ani futbal. Na rok, pri 625. výročí prvej písomnej zmienky o obci, si to vynahradíme.... V sobotu 10.novembra 2018 sa budú aj v našej obci konať komunálne voľby 2018.... V stredu 25.júla až nedeľu 29.júla sme organizovali obecný stanový tábor pre deti i rodičov pri polovníckej chate na Zbytkoch. V programe bolo napríklad kúpanie v Skalických horách alebo túra na rozhľadňu Žalostinná pri Vrbovciach.... Rekonštrukcia cesty do vinohradov stála 47.788,10 €, ešte stále je treba vyzbierať 4.183,60 €, prispieť môžete v hotovosti na obecnom úrade v Koválovci a Radošovciach alebo na účet v Prima banke Slovensko, a. s. č. SK63 5600 0000 0026 2191 7005.... Začali sme rekonštruovať hasičskú zbrojnicu, na ktorú sme dostali dotáciu z MV SR vo výške 22.999,30 €.... Stav obyvateľstva obce k 31. júlu 2018: 146....