V sobotu 18.júla 2020 sa na futbalovom ihrisku konal 1. ročník futbalového turnaja O pohár Obce Koválovec. Poradie: 1. Chropov, 2. Radošovce, 3. Vieska a 4. Koválovec. - - - V termíne 22. až 26.júla 2020 sa uskutočnil stanový tábor pre deti aj dospelých. Tábora sa zúčastnilo 45 osôb. - - - V týchto dňoch nám konečne prišli výsledky inžiniersko-geologického prieskumu v IBV Chmelnice, takže sa zasa budeme môcť posunúť ďalej na dokončenie stavebných projektov komunikácií a kanalizácií. - - - Od 1.júla 2020 máme nového správcu farnosti- Dp. Mgr. Karola Pôbiša z Beňuša na Horehroní. Vystriedal tak po 4 rokoch Dp. Jána Hrehu. - - - Stav obyvateľstva k 31. júlu 2020: 152.