V sobotu 29. februára 2020 sa konajú na území celej SR parlamentné voľby. V našej obci bude fungovať volebná miestnosť v zasadačke kultúrneho domu dole na prízemí. Otvorená bude v deň volieb od 07,00 do 22,00. - - - V roku 2019 obec zaplatila za vývoz TKO 3.261,65 €. Na poplatku za tento vývoz TKO vybrala 1.752,43 €. - - - V roku 2019 obec vyrubila DzN vo výške 20.503,90 €, v roku 2020 vo výške 23.243,30 €. Viac v menu Aktuálne, Dzn 2020 - - - Od začiatku decembra 2019 do 31. januára 2020 bolo predaných 14 z 22 stavebných pozemkov v IBV Chmelnice. - - - U IBV Chmelnice bola vytýčená komunikácia, z ktorej budeme odoberať ornicu v hrúbke 20 cm. - - - Stav obyvateľstva k 31. decembru 2019: 156, k 31. januáru 2020: 157.