V eurovoľbách v našej obci zvíťazilo KDH s 24,3 % pri účasti 30,8 %***** V piatok a v sobotu 7. a 8. júna sme absolvovali obecný výlet do Prahy a na Konopiště. Výletu sa zúčastnilo 57 osôb.***** Po odsúhlasení projektu IBV Chmelnice Západoslovenskou distribučnou (elektrikári) nám chýba k územnému konaniu už len vyjadrenie SPF***** Za hlavného kontrolóra obce bol zvolený Ing. Juraj Majer, trvale bytom Koválovec 71.***** Stav obyvateľstva obce k 31. máju 2019: 151, od roku 2009 sme tak po rokoch stagnácie a poklese obyvateľstva opäť dosiahli úroveň 150 obyvateľov*****