Od začiatku decembra 2019 do 21. januára 2020 bolo predaných 14 z 22 stavebných pozemkov v IBV Chmelnice. - - - U IBV Chmelnice bola vytýčená komunikácia, z ktorej budeme odoberať ornicu v hrúbke 20 cm. - - - Projekty pre stavebné povolenie na inžinierske siete IBV Chmelnice: I.) elektrina VN, NN a VO plus OR budú hotové, II.) splašková a dažďová kanalizácia sú v štádiu rozpracovania, III.) projekt na komunikácie (cesty a chodníky) je pred dokončením - - - Stavebné konanie pre stavebné povolenie u 22 RD v IBV Chmelnice bude spojené s územným konaním, takže stavebník absolvuje len jedno konanie, na konci ktorého dostane stavebné povolenie - - - 30. septembra 2019 nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia pre výstavbu IBV Chmelnice Koválovec - - - Stolnotenisový turnaj 29. decembra 2019: 1. Zoltán Lukovský, 2. Fabián Pobuda, 3. Michal Tokoš. Turnaja sa zúčastnilo 18 hráčov z Koválovca a okolia. - - - V sezóne 2019/2020 OHL v Lopašove našu obec opäť reprezentuje hokejbalový klub HBK Koválovec, ktorý v tejto sezóne hrá so súpermi vyrovnané zápasy a momentálne sa nachádza na 6. mieste, na mieste postupovom do play off. - - - Stav obyvateľstva k 31. decembru 2019: 156.