Vo štvrtok 25.júla 2019 organizujeme obecný stanový tábor Zbytky 2019, bližšie info v menu aktuálne.***** 8.júla 2019 sme podali návrh na vydanie územného rozhodnutia pre IBV Chmelnice Koválovec, ústne konanie a miestne šetrenie je v utorok 20. augusta 2019.***** ***** Stav obyvateľstva k 30. júnu 2019: 152, priemerný vek 39,8.*****