pozadi

Dobrovoľný hasičský zbor Koválovec

Hasičský zbor v Koválovci bol založený 10.4.1929 za richtára Alexandra Hollého staršieho, podnotára Rudolfa Bártka a Martina Mikúša z Radošoviec, ktorí položili základy prvého hasičského zboru. Hasičský zbor mal v čase svojho vzniku 19 členov, vybavevý bol ručnou požiarnou striekačkou pre konský záprah, ktorá bola zakúpená v roku 1930. Od začiatku založenia vyvíjal zbor činnosť v oblasti požiarnej ochrany a hneď nasledujúci rok bola svojpomocne postavená budova požiarnej zbrojnice. Požiarnu výstroj si členovia zakúpili z vlastných peňazí.
Po 2. svetovej vojne bola dodaná nášmu hasičskému zboru motorová striekačka PS8 a postavená bola bola za spoluúčasti štátnej poisťovne nová budova požiarnej zbrojnice. S nástupom novej techniky dochádza k rozširovaniu členskej základne o mladých ľudí, ktorí sa v tomto období po úspechu v okresnom kole prebojovali do krajskej súťaže v Piešťanoch.
V súčasnosti už štvrtým rokom, prvý krát v histórii zboru, funguje aj detské družstvo, ktoré výkonostne pomaly napreduje. Zbor sa taktiež významnou mierou podieľa na kultúrnom a športovom živote obce. V tomto roku, v roku 2015, obdržali hasiči Koválovca nové hasičské auto Iveco Daily z rúk samotného ministra vnútra a podpredsedu vlády Roberta Kaliňáka. Spolu s protipovodňovým vozíkom, ktorý takisto dostali, činí hodnota daru skoro 130.000,-€.

Výbor hasičského zboru:

Jozef Hrnek, predseda
Ondrej Pobuda, veliteľ
Patrik Renováček, tajomník a referent mládeže
Tomáš Puškár, strojník

Technika:

konská striekačka funkčná, motorové striekačky PS-8 a PS-12, Avia 30, Iveco Daily s protipovodňovým vozíkom

Najväčšie úspechy:

Na prelome 70-tych a 80-tych rokov 20. storočia, kedy sa zbor viac rokov za sebou umiestnil na 1. mieste v okrese a postúpil do krajského kola.

Počet členov:

32, z toho 4 ženy

Osobnosti hasičského zboru:

Rudolf Švec, nar. 22.3.1920 zom. 21.6.2008, zaslúžilý člen DPO, dlhoročný predseda DHZ v rokoch 1975 až 1990
Marián Tokoš, nar. 29.9.1958, držiteľ medailí za statočnosť a záchranu života- 2002 a za príkladnú prácu- 1998
Jozef Hrnek, nar. 11.12.1960, dlhoročný predseda DHZ v rokoch 1990 až do dnes a držiteľ medaile za príkladnú prácu 1998

Dokumenty:

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr