pozadi

Fašank 2016 ze zabíjačkú

Bruslení pri víňe január 2016

Výstavba ihriska v roku 2013

Okresná hasičská súťaž v Uníne v roku 2014

Zakladanie Jednoty Koválovec

Zábery z hokejbalu

1. ročník detskej hasičskej súťaže 2013

2. ročník detskej hasičskej súťaže 2014

Historické fotografie DHZ Koválovec

Obecná opekačka na začiatku leta 2014

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr