pozadi

Daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho odpadu pre rok 2017:

Daň z pozemkov:

Druh pozemku: Hodnota pozemku za m2 v €: Sadzba dane v %: Daň za ár v €:
Orná pôda:0,3511 0,590,207
Trvale trávnaté porasty:0,0365 1,250,046
Lesné pozemky:0,1142 1,290,147
Vinice, sady:0,3511 0,870,305
Záhrady:1,3200 0,720,950
Zastavané plochy, nádvoria:1,3200 0,750,990
Ostatné plochy:1,3200 0,750,990
Stavebné pozemky:13,2700 0,557,299

Daň zo stavieb:

Druh stavby: Daň za m2 v €:
Stavby na bývanie:0,190
Stavby poľnohospodárske:0,140
Stavby rekreačné:0,600
Samostatné garáže:0,250
Priemyselné stavby:0,850
Podnikateľské stavby:0,990
Ostatné stavby:0,450

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu:

Osoba do 62 rokov:12,00 € za rok
Osoba nad 62 rokov:10,08 € za rok

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr