pozadi

Obec Žeraviny, okres Hodonín

Na základe nášho listu a fotografií, ktorý sme poslali do tejto obce, starostka Žeravín so záujmom zareagovala na ponuku nejakej cezhraničnej spolupráce s našou obcou. Prvou lastovičkou bol predvianočný koncert v KD u nás, na ktorom vystúpili deti zo Žeravín a ženy z Hroznovej Lhoty. Druhý krát k nám oba súbory prišli na Fašankový deň vo februári 2018.

Obec Nový Poddvorov, okres Hodonín

Takisto zareagoval na náš list starosta Nového Poddvorova. Aj oni pršli ako hostia na Fašankový deň vo februári 2018. V septembri 2018 sme boli na revanš pozvaní na hody do Nového Poddvorova, kde sme sa zúčastnili sprievodu obcou, hodovej zábavy a večere u starostu obce.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr