pozadi

Obec Nový Poddvorov, okres Hodonín

Na základe nášho listu a fotografií, ktorý sme poslali do tejto obce, zareagoval na náš list starosta Nového Poddvorova Zdeněk Brhel. Prvý krát k nám prišli ako hostia na Fašankový deň vo februári 2018. V septembri 2018 sme boli na revanš pozvaní na hody do Nového Poddvorova, kde sme sa zúčastnili sprievodu obcou, hodovej zábavy a večere u starostu obce. Druhý krát nás poctili návštevou opäť na "fašank" v roku 2019. Potom sa u nás ako hostia zúčastnili osláv 625. výročia obce, hodovej zábavy s Mistříňankou. A zasa na revanš sme boli pozvaní na ich hody v auguste 2019, kde sme boli dvaja oblečení už aj v krojoch. Zatiaľ posledným stretnutím bol obecný ples v Novom Podvorove, ktorého sme sa takisto zúčastnili. Zároveň sme našich priateľov z tejto malej slováckej obce pozvali k nam na "Otevríté búdy", ktoré sa konajú v sobotu 13. júna/června 2020...

Obec Žeraviny, okres Hodonín

Takisto starostka Žeravín Ľubica Vařechová so záujmom zareagovala na ponuku nejakej formy cezhraničnej spolupráce s našou obcou. Prvou lastovičkou bol predvianočný koncert v KD u nás, na ktorom vystúpili deti zo Žeravín a ženy z Hroznovej Lhoty. Druhý krát k nám oba súbory prišli na Fašankový deň vo februári 2018.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2020 pr