1. ročník detskej hasičskej súťaže v Koválovci, rok 2013:

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2015 pr