pozadi

Ohrozenie na živote, zdraví a majetku- pomoc, SOS

Čo robiť v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku:

Reagujte rýchlo a pohotovo!

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania:

TIESŇOVÉ VOLANIE- 112

Požiar, živelné pohromy, dopravné nehody:

hasiči- 150

Ohrozenie života a zdravia:

zdravotná záchranka- 155

Trestná činnosť:

polícia- 158

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr