pozadi

ZMO Záhorie

Obec Koválovec je členom Združenia miest a obcí Záhoria, ktoré združuje obce a mestá okresov Záhoria: Malaciek, Skalice a Senice.

ZMOS

Obec Koválovec je aj členom Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré združuje obce a mestá celej SR.

Viesky

Obec Koválovec je tiež členom Združenia Viesky, ktoré združuje 10 obcí Chvojnickej doliny za účelom spolupráce najmä v oblasti realizácie kanalizácie a vodovodu.

MAS Horné Záhorie

Obec Koválovec je aj členom Miestnej akčnej skupiny Horné Záhorie, ktoré združuje obce, mestá i podnikateľov skalického okresu pre čerpanie prostriedkov z EÚ.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2020 pr