pozadi

Rímsko-katolícka cirkev, filiálka Koválovec:

Obec Koválovec spadá v diecéznej správe pod farnosť v Chropove, v ktorej je od 1. júla 2016 správcom vdp. Mgr. Ján Hreha. K rímsko-katolíckej cirkvi sa pri sčítaní ľudu v roku 2011 prihlásilo v našej obci 81,5 % obyvateľov. Sv. omše bývajú v našej obci každú nedeľu o 9,00. Na augustové a novembrové hody o 11,00. Nedeľnú sv. omšu oživujú hrou a spevom organista Peter Vyskoč a spevák Jozef Rehák, obaja zo Skalice, a speváčka Klára Kudláčová z Radošoviec.

Augustové hody máme pri príležitosti vysviacky kostola, a to od roku 1921, kedy sa kostol znovuvysväcoval pri príležitosti 100. výročia jeho postavenia Jánom Vietorisom. Sú vždy na sviatok Nanebovstúpenia Panny Marie a novembrové hody sú zasvätené patrónovi kostola, sv. Martinovi, biskupovi z Tours.

S novým pánom farárom začal tiež pôsobiť aj nový kostolník, náš občan Marián Tokoš, ktorý na tejto pozícii vystriedal dlhoročnú kostolníčku Teréziu Mikulovú.

Kostol sv. Martina bol postavený v roku 1821. Renovovaný bol k 100. a 150. výročiu, v 90-tych rokoch 20. storočia bol zrekonštruovaný interiér a bolo prevedené odizolovanie múrov, nová fasáda bola zhotovená v prvom desaťročí 21. storočia. V roku 2014 bola na kostol položená svojpomocne nová pálená škridla Tondach.

V roku 2007 mal primície v histórii prvý známy kňaz z našej obce, Milan Puškár. Momentálne pôsobí ako prefekt v bratislavskom rímsko-katolíckom seminári.

Farské oznamy a termíny sv. omší s tým, za koho je obetovaná, nájdete na nástenke pred kostolom i obchodom.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr