pozadi

Autobusové spoje z a do Koválovca:

Z: Čas: Do: Čas: Firma: Smer:
Koválovec obec 04,45 Radošovce nám. 04,50 SAD TT x Senica
Koválovec obec 07,00 Radošovce nám. 07,05 SAD TT c Radošovce
Koválovec rázc. 08,42 Chropov host. 08,45 SKAND SI x Chropov
Koválovec obec 12,02 Chropov host. 12,05 SKAND SI x Chropov
Koválovec rázc. 12,58 Radošovce nám. 13,00 SKAND SI x Skalica
Koválovec obec 13,45 Radošovce nám. 13,50 SAD TT c Senica
Koválovec obec 15,30 Radošovce nám. 15,35 SAD TT x Senica
Koválovec rázc. 20,58 Radošovce nám. 21,00 SKAND SI x Skalica
Koválovec rázc. 22,52 Chropov host. 22,55 SKAND SI x Chropov
Z: Čas: Do: Čas: Firma: Smer:
Radošovce nám. 06,45 Koválovec obec 06,55 SAD TT c Koválovec
Radošovce nám. 08,40 Koválovec rázc. 08,42 SKAND SI c Chropov
Radošovce nám. 11,55 Koválovec obec 12,02 SKAND SI x Chropov
Chropov host. 12,55 Koválovec rázc. 12,58 SKAND SI x Skalica
Radošovce nám. 13,30 Koválovec obec 13,35 SAD TT c Koválovec
Radošovce nám. 15,25 Koválovec obec 15,30 SAD TT x Koválovec
Chropov host. 20,55 Koválovec rázc. 20,58 SKAND SI x Skalica
Radošovce nám. 22,50 Koválovec rázc. 22,52 SKAND SI x Chropov

x - ide v pracovné dni po celý rok

c - ide v pracovné dni okrem školských prázdnin

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr