pozadi

Daň z nehnuteľností za rok 2020:

V týchto dňoch bude všetkým daňovníkom povinným v obci doručené rozhodnutie o vyrubení dane a poplatku za komunálny odpad. Väčšinou bude doručené poštou alebo osobne, ale právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú elektronickú schránku na doručovanie, bude toto rozhodnutie doručené elektronicky do tejto schránky.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2020 pr