pozadi

Voľby prezidenta SR dňa 15. marca 2019:

Emajlová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní.
Menovanie zapisovateľa u volieb prezidenta SR.
Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr