pozadi

Voľby do európskeho parlamentu dňa 25. mája 2019:

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr