pozadi

Oprava ciest v obci:

Na jar budú v obci opravené najhoršie úseky miestnych komunikácií a to z dotácie MV SR vo výške 9.000,- €. Pôjde o úsek od konca štátnej cesty pri HZ po vjazd na bývalé stredisko JRD. Zároveň bude navezený makadamový povrch na cestu úsek za humnami smerom od cintorína k polovníckej býkárni, úsek od býkárne na ceste za Vymyslickými, úsek za cintorínom k smetisku a úsek od Vymyslických ku mostu pri kúpalisku.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2020 pr