pozadi

Anketa o rozvoji obce:

1. Otvorenie predajne potravín262 hlasov
2. Harmonizácia autobusových spojov237 hlasov
3. Postupná rekonštrukcia chodníkov195 hlasov
4. Dokončenie viacúčelového ihriska191 hlasov
5.Rekonštrukcia kultúrneho domu181 hlasov
6.Príprava stavebných pozemkov171 hlasov
7.Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice167 hlasov

Odovzdaných bolo 72,2 % anketných lístkov.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2017 pr