pozadi

Výsledky miestneho referenda v praxi:

Referenda sa zúčastnilo 75 občanov s právom voliť z celkovo 113 voličov, ktorí môžu v obci voliť. Dvaja odovzdali prázdne hlasovacie lístky, ktoré boli tak neplatné. Účasť bola 66,4 % a referendum je teda platné.
V najdôležitejšej prvej otázke hlasovalo za deklaráciu samostatnosti obce 93,0 % voličov a proti bolo 7,0 %. Celkom v prvých piatich otázkach, ktoré sa všetky týkali samostatnosti obce a jej rozličných znakov, hlasovalo za zachovanie samostatnosti 87,9 %. Proti bolo 12,1 %. Z hľadiska celkového počtu oprávnených voličov prišlo v referende podporiť deklaráciu samostatnosti obce 58,4 %. Vzhľadom na to, koľkí sa mohli naozaj objektívne zúčastniť tohoto referenda ( pobyt v kúpeloch, väzení, prechodný na území inej obce, v zariadení pre seniorov, v zahraničí, či v zdravotníckom zariadení), dostaneme číslo 71,7 %.
V otázke autobusových spojov do obce hlasovalo za návrh reformy 91,5 % voličov. Po otázke o deklarácii samostatnosti mala táto otázka druhú najvyššiu jednoznačnosť. Tiež myšlienka novej výstavby v lokalite Chmelnice mala 87,0 % podporu.
Pre mňa ako starostu obce, keďže som kandidoval sám, mala okrem prvých piatich dôležitých otázok, prioritu aj 9. otázka, ktorá zisťovala spokojnosť a súhlas so smerovaním obce pod súčasným vedením obce. Hlasy vo výške 88,4 % a reálna podpora 66,3 % teší a dáva vedeniu obce legitimitu. Aj počet získaných hlasov v samotných voľbách starostu obce a takto vyjadrená dôvera 61,1 % občanov obce.

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr