pozadi

Návrh reformy autobusových spojov:

Kompletný návrh:

Návrh reformy autobusových spojov v okrese Skalica

Časť návrhu reformy autobusových spojov dotýkajúca sa obce Koválovec:

Návrh tejto reformy z hľadiska občanov obce Koválovec

© 2010-2014 mn; 2014 pf; 2014-2019 pr